SDS – Gerechtsdeurwaarders Sacré & De Smet

Home

> Diensten voor particulieren

Persoonlijk dossier

Particulieren kunnen in bepaalde gevallen direct beroep doen op een gerechtsdeurwaarder. Vaak gaat het om vaststellingen in het kader van residentiële of commerciële geschillen, vaststellingen en vorderingen binnen het familierecht/hoederecht, geschillen tussen huurder en verhuurder,…

Maar ook bij openbare verkopen of voor het toezien op het correct verloop van een wedstrijd kan u als privépersoon of organisatie bij ons terecht.

SDS biedt u steeds correct juridisch advies, rekening houdend met de meest recente wetgeving en de specifieke omstandigheden van uw dossier. Wij hebben een uitgebreide ervaringsbasis opgebouwd met uiteenlopende zaken en bijzonderheden.

Vaststellingen

Gerechtsdeurwaarders worden vaak gevraagd om officiële vaststellingen te doen, neergeschreven in een proces-verbaal. Dit proces-verbaal kan vervolgens neergelegd worden bij de rechtbank en gebruikt worden als bewijsstuk in een zaak rond een (schade)vergoeding of conflict.

De voornaamste gebieden waarin wij gevraagd worden voor vaststellingen:

  • Burenhinder (overlast van lawaai, geur, inbreuk)
  • Fouten of defecten in bouwwerken/renovatiewerken
  • Commerciële conflicten (lastenboeken, vertragingen, defecten,…)
  • Inventaris van een inboedel
  • Informatica: de inhoud van een website, e-mail, sms,…
  • Schadegevallen voor verzekeringsdoeleinden
  • Familierecht en hoederecht
  • Stakingen, raden van bestuur,…
  • Correct verloop van wedstrijden, lottotrekkingen,…

Invordering van alimentatiegelden

Indien een rechtbank de alimentatiebijdragen heeft vastgelegd in een echtscheidingsvonnis of akte, kunnen wij deze gerechtelijk invorderen indien uw ex-partner zich niet aan zijn betalingsverplichtingen houdt.

U voorziet ons van gedetailleerde gegevens over het verschuldigde bedrag. Wij trachten dit te innen bij uw ex-partner. Hiervoor is geen tussenkomst van een advocaat vereist.

Weet wel dat deze procedure de nodige kosten inhoudt, mogelijk ook voor u. Als zou blijken uit ons onderzoek dat uw ex-partner niet in staat is de verschuldigde alimentatie te betalen, worden de kosten van de procedure u aangerekend.

Daarom bestuderen we eerst uitvoerig de financiële situatie. Dan kan u beslissen of de verhoopte opbrengsten de kosten waard zijn. Wij ondernemen nooit stappen zonder met u overlegd te hebben. In onderling overleg beslissen we de meest aangewezen aanpak.

Huurgeschillen

Wanneer u als verhuurder geconfronteerd wordt met een huurder die weigert zijn huur te betalen, stapt u naar het Vredegerecht. Indien de verzoeningsprocedure voor de Vrederechter niet het gewenste resultaat oplevert, kan u overgaan tot een gerechtelijke procedure.

U kan zelf een verzoekschrift neerleggen bij de griffie van het Vredegerecht, of u kan ons een dagvaarding laten betekenen aan de huurder. Deze dagvaarding bevat een nauwkeurige en correcte vordering.

Het vonnis van de Vrederechter kan inhouden dat de niet-betalende huurder uit het pand wordt gezet. Dit kan pas 1 maand na de betekening van het vonnis.

Uitzonderingen hierop zijn: wanneer een andere termijn is overeengekomen en is vastgelegd in het vonnis. Indien de rechter beslist om de termijn te verkorten of verlengen. Of als u kan bewijzen dat de huurder het pand al heeft verlaten voor het einde van die termijn.

Indien u bezorgd bent dat de huurder het pand zou verlaten zonder te betalen, kan u ons voorafgaand vragen om pandbeslag te leggen op zijn inboedel.

Sacré-De Smet-Gerechtsdeurwaarders-Diensten voor particulieren

SDS voor particulieren

Wilt u meer informatie over de diensten die wij u als particulier kunnen bieden?

Contacteer ons

SDS-Sacré-De Smet Gerechtsdeurwaarders-Koekelberg Arrondissement Brussel

SDS combineert een sluitende kennis van wetgeving met de maatschappelijke rol van de gerechtsdeurwaarder. Wij treden op als bemiddelaar tussen schuldeiser en debiteur.