SDS – Gerechtsdeurwaarders Sacré & De Smet

Home

> U ontving een brief

Persoonlijk dossier

U heeft een brief van ons ontvangen. Dit kan verschillende bedoelingen hebben. Afhankelijk van het doel, is een andere reactie vereist.

Het belangrijkste is dat u snel reageert. U vindt hieronder de nodige details over hoe u kan betalen. Als u niet klaar bent om de schuld te vereffenen, of indien u verdere vragen hebt, neemt u best contact met ons op.

Het is misschien mogelijk om met de schuldeiser een afbetalingsplan overeen te komen. Meer info vindt u onderaan.

Heeft u een klacht?

Dan kan u terecht bij de ombudsdienst.

Ombudsdienst Gerechtsdeurwaarders

Hoe kan u betalen?

Alle betalingen aan SDS kunnen online gebeuren. U kan inloggen en via uw persoonlijk dossier betalen.

Vermeld zeker altijd het refertenummer dat u vindt op alle correspondentie die u van ons ontvangt. Er wordt ook steeds duidelijk aangegeven wanneer u ten laatste moet betalen en het exacte bedrag dat u verschuldigd bent.

De betaling moet ons bereikt hebben ten laatste op de einddatum van de aangegeven termijn. Ook wanneer u te laat betaalt, blijft u in gebreke. Zorg er dus voor dat u de betalingsopdracht doorgeeft aan uw bank enkele dagen voor de betalingstermijn afloopt.

Het berekende bedrag is het totaal van de oorspronkelijke factu(u)r(en) of schulden vermeerderd met eventuele intresten en bijkomende kosten. Hou er rekening mee dat uw dossier pas is vereffend wanneer wij het volledige bedrag hebben ontvangen. Heeft u vragen over het verschuldigde bedrag? Neem contact met ons op.

Heeft u (tijdelijke) financiële moeilijkheden? Zie hieronder voor de mogelijkheden van een afbetalingsplan.

Afbetaling

In de eerste plaats is het belangrijk dat u snel reageert. Als respons op onze brieven uitblijft, zullen de verschuldigde bedragen alleen maar oplopen. Zo komt u misschien uiteindelijk voor een onoverkomelijke schuldenberg te staan.

Indien u tijdelijk niet beschikt over de financiële middelen om uw schuld te vereffenen, kunnen wij mogelijk een afbetalingsplan overeenkomen. De schuldeiser moet hiermee ook akkoord gaan. Weet ook dat hoe langer u de betalingen uitstrekt, hoe hoger de te betalen intresten zullen zijn.

Heeft u niet meteen vooruitzicht op een verbetering van uw financiële situatie? Of heeft u meerdere schuldeisers? In dat geval zijn budgetbeheer of een collectieve schuldenregeling mogelijke opties. Hiervoor neemt u best contact op met het OCMW van uw woonplaats. U kan ook reeds een kijkje nemen op http://www.eerstehulpbijschulden.be.

SDS-Sacré-De Smet Gerechtsdeurwaarders-Koekelberg Arrondissement Brussel

SDS combineert een sluitende kennis van wetgeving met de maatschappelijke rol van de gerechtsdeurwaarder. Wij treden op als bemiddelaar tussen schuldeiser en debiteur.