SDS – Gerechtsdeurwaarders Sacré & De Smet

Home

> Diensten voor ondernemingen

Persoonlijk dossier

Onbetaalde facturen betekenen een probleem voor uw onderneming op verschillende vlakken. Niet alleen is er het evidente financiële nadeel. De opvolging van niet-betalende klanten vergt tijd van uw medewerkers en levert nieuwe kosten op. Op die manier zijn openstaande facturen een meervoudig risico voor uw onderneming.

Wij nemen dit proces volledig van u over. Wij maken ook duidelijk aan de klant dat alle correspondentie omtrent de openstaande facturen aan ons moet gericht worden. Zo kunnen u en uw medewerkers zich richten op waar het voor u echt om gaat.

Elke schuldvordering is anders en heeft zijn eigen omstandigheden. Daarom gaan we voor elk dossier met u als schuldeiser samen zitten om ons voorstel van aanpak te bespreken, inclusief schattingen van kosten en termijnen. Tijdens het hele proces staan wij in communicatie met u en ondernemen geen belangrijke stappen zonder uw goedkeuring.

Business to Consumer

U bezorgt ons de details van de niet-betalende klant(en) en de openstaande facturen. Wij hebben een reeks van maatregelen die wij kunnen aanwenden om de betaling te verkrijgen. Indien respons nog uitblijft na aanmaningen, kunnen we gerechtelijke stappen ondernemen die mogelijk uitmonden in loonbeslag of beslag op roerende goederen.

Afhankelijk van de situatie zullen wij u een plan van aanpak voorstellen samengesteld uit de gepaste maatregelen die mogelijk zijn. Bovendien besteden we tijdens onze contacten met uw klanten aandacht aan eventuele betalingsproblemen in de toekomst. We zoeken steeds naar de beste oplossing voor beide partijen, zodat dezelfde problemen voorkomen kunnen worden bij toekomstige facturen.

Business to Business

Invorderingen tussen ondernemingen hebben een eigen karakter en vereisen dus een specifieke aanpak. Ook in een B2B-context zorgen we voor een gestructureerde opvolging van onbetaalde facturen.

In juli 2016 werd nieuwe Belgische wetgeving van kracht die het mogelijk maakt om veel sneller en eenvoudiger openstaande B2B-facturen te innen. Bovendien werden de administratieve kosten verminderd.

Deze procedure maakt het mogelijk om reeds 1 maand en 8 dagen na de betekening van de aanmaning tot betalen een uitvoerbare titel te ontvangen en over te gaan tot invordering van de onbetwiste en opeisbare geldschulden. Er is geen tussenkomst van een rechtbank vereist, wat nog een verdere kostenbesparing oplevert.

Sacré-De Smet-Gerechtsdeurwaarders-Diensten voor ondernemingen

SDS voor ondernemingen

Wilt u meer informatie over de diensten die wij kunnen bieden aan uw onderneming?

Contacteer ons

SDS-Sacré-De Smet Gerechtsdeurwaarders-Koekelberg Arrondissement Brussel

SDS combineert een sluitende kennis van wetgeving met de maatschappelijke rol van de gerechtsdeurwaarder. Wij treden op als bemiddelaar tussen schuldeiser en debiteur.