SDS – Gerechtsdeurwaarders Sacré & De Smet

Home

> Visie en aanpak

Persoonlijk dossier

Sacré-De Smet-Gerechtsdeurwaarders-Diensten voor particulieren

De troeven van SDS

Associatie van 3 gerechtsdeurwaarders, 5 kandidaat-gerechtsdeurwaarders, en 10 medewerkers.

Multidisciplinair team met sterke vakkennis, beroepsethiek, en people skills.

Gesticht in 1980: bijna 40 jaar ervaring.

Contacteer ons

De gerechtsdeurwaarder

Gerechtsdeurwaarders handelen steeds in opdracht. Hij/zij is een openbaar en ministerieel ambtenaar die een reeks diensten kan uitvoeren op vraag van ondernemingen, advocaten, particulieren, of soms overheidsinstanties. Vaak gaat het om openstaande facturen of betalingsdisputen, maar de gerechtsdeurwaarder doet meer, bv. vaststellingen van hinder- of schadegevallen of het waken over het correcte verloop van wedstrijden.

Indien u meer wilt weten over wat een gerechtsdeurwaarder is en doet, klik hier.

De SDS visie en aanpak

SDS biedt u steeds correct juridisch advies, rekening houdend met de meest recente wetgeving en de specifieke omstandigheden van uw dossier. Wij hebben een uitgebreide ervaringsbasis opgebouwd met uiteenlopende zaken en bijzonderheden.

Wij hechten veel belang aan de maatschappelijke rol van een gerechtsdeurwaarder. Die onderscheidt ons beroep van een incassobureau, waar het louter draait om innen van betalingen. Wij gaan in de eerste plaats op zoek naar een minnelijke oplossing, die voor beide partijen aanvaardbaar en werkbaar is.

Gemiste facturen kunnen ons allemaal wel eens overkomen. Betalingsproblemen zijn niet altijd het gevolg van kwaadwilligheid. Wij houden rekening met de persoonlijke omstandigheden van de debiteur. Zeker tijdens de eerste stappen van de procedure zijn er veel opties om tot een vergelijk te komen.

Ook aan de kant van de schuldeiser nemen we zijn/haar situatie en voorkeuren in acht. Een onderneming hecht misschien meer belang aan het behoud van de klantenrelatie dan aan het volledig of snel recupereren van het verschuldigde bedrag. Bij particulieren zijn persoonlijke relaties eveneens belangrijk en spelen kosten mogelijk een grotere rol.

SDS  treedt op als bemiddelaar tussen schuldeiser en debiteur. Wij willen steeds de best mogelijke oplossing vinden voor beide partijen. Daarom focussen we in de eerste plaats op de minnelijke regeling van schulden in onderling akkoord, met oog voor de kosten en baten aan elke zijde. En we kijken ook verder. Wij adviseren en helpen om toekomstige betalingsproblemen te voorkomen en schuldenvrij te blijven.

Heeft u een klacht?

Dan kan u terecht bij de ombudsdienst voor Gerechtsdeurwaarders.

Ombudsdienst Gerechtsdeurwaarders

SDS-Sacré-De Smet Gerechtsdeurwaarders-Koekelberg Arrondissement Brussel

SDS combineert een sluitende kennis van wetgeving met de maatschappelijke rol van de gerechtsdeurwaarder. Wij treden op als bemiddelaar tussen schuldeiser en debiteur.