SDS – Gerechtsdeurwaarders Sacré & De Smet

Home > Brief ontvangen

> Beslaglegging

Persoonlijk dossier

Indien u na een opeenvolging van betalingsherinneringen en vervolgens een rechtszaak niet reageert op de betalingsverplichting vervat in het vonnis van de rechtbank, wordt overgegaan tot inbeslagname van uw inkomsten of eigendommen. Het beslag wordt slechts opgeheven wanneer het volledige verschuldigde bedrag is betaald.

We bespreken hier de inbeslagname van roerende goederen (inboedel, auto,…), maar ook onroerende goederen (huis, appartement,…). Andere acties waar de rechtbank opdracht kan toe geven, zijn beslag leggen op uw loon of het blokkeren van uw bankrekeningen.

Er kan een bewarend of uitvoerend beslag opgelegd worden. Bij een bewarend beslag heeft u nog steeds de beschikking over uw goederen. U mag ze niet verkopen of wegschenken, maar kan ze voorlopig blijven gebruiken. Een uitvoerend beslag wilt zeggen dat de goederen in bezit worden genomen voor verkoop. De opbrengsten hiervan worden gebruikt om uw schuldeisers te betalen.

Wanneer de rechtbank ons opdracht geeft om over te gaan tot inbeslagname, moeten wij dit uitvoeren. Met of zonder uw toestemming kunnen wij uw woning betreden. Wij worden bijgestaan door politie en een slotenmaker om ons toegang te verschaffen wanneer u niet thuis bent. Wij maken een inventaris van uw roerende of onroerende goederen, en nemen bezit van goederen met een equivalente waarde als het verschuldigde bedrag.

Opgelet: indien u getrouwd bent, samenwoont, of bij familie of vrienden verblijft, kan een beslag ernstige gevolgen hebben voor hen. Ook hun goederen kunnen in beslag genomen worden, tenzij u of zij met facturen kunnen aantonen dat de goederen niet uw eigendom zijn.

Een beslag is enkel te vermijden door de onmiddellijke betaling van alle schulden (inclusief bijkomende kosten, gerechtskosten,…). Contacteer ons daarom zo snel mogelijk. Ook als u financiële moeilijkheden heeft, is het belangrijk dat u reageert, zodat wij een oplossing kunnen vinden.

Sacré-De Smet-Gerechtsdeurwaarders-Beslaglegging
SDS-Sacré-De Smet Gerechtsdeurwaarders-Koekelberg Arrondissement Brussel

SDS combineert een sluitende kennis van wetgeving met de maatschappelijke rol van de gerechtsdeurwaarder. Wij treden op als bemiddelaar tussen schuldeiser en debiteur.