SDS – Gerechtsdeurwaarders Sacré & De Smet

Home > Brief ontvangen

> Betekening

Persoonlijk dossier

Een betekening is een officiële bekendmaking. U krijgt het vonnis overhandigd dat de rechtbank heeft afgeleverd.

Zodra het vonnis betekend is, bent u officieel op de hoogte gebracht dat u veroordeeld bent om de verschuldigde bedragen te betalen. U wordt dus verondersteld de inhoud van het vonnis te kennen. Lees daarom het exploot aandachtig. Hierin staat de datum van betekening, aan wie zij gericht is, wie om de betekening verzocht, en de kosten van de betekening.

Indien u een betekening krijgt van een vonnis, is het aangewezen om zo snel mogelijk te betalen. Hou er rekening mee dat er bij het oorspronkelijke bedrag ook de nalatigheidsintresten, het schadebeding, en de gerechtskosten worden gerekend.

Betaalt u niet, dan wordt het vonnis uitvoerbaar. Dit kan leiden tot inbeslagneming van (een deel van) uw inkomsten, het saldo van uw bankrekening, of roerende goederen (inboedel, auto,…).

Kan u (tijdelijk) niet betalen of bent u van mening dat het vonnis onterecht is, kan u in beroep gaan tegen de beslissing van de rechtbank. Neem dan snel contact met ons op om het verdere verloop te bespreken.

Sacré-De Smet-Gerechtsdeurwaarders-Aanmaning
SDS-Sacré-De Smet Gerechtsdeurwaarders-Koekelberg Arrondissement Brussel

SDS combineert een sluitende kennis van wetgeving met de maatschappelijke rol van de gerechtsdeurwaarder. Wij treden op als bemiddelaar tussen schuldeiser en debiteur.