SDS – Gerechtsdeurwaarders Sacré & De Smet

Home > Brief ontvangen

> Aanmaning

Persoonlijk dossier

Wanneer u een aanmaning of betalingsherinnering ontvangt, wilt dit zeggen dat u nog een openstaande factuur heeft. De schuldeiser schakelde gerechtsdeurwaarder SDS in om het verschuldigde bedrag te innen.

Het kan natuurlijk bij iedereen gebeuren dat een factuur aan de aandacht ontsnapt of dat het budget even te krap is om alle nodige betalingen op tijd uit te voeren.

Zodra u een aanmaning ontvangt, wordt de betaling toch dringender. Indien u niet snel reageert, worden er mogelijk intresten en bijkomende kosten aangerekend. Het verschuldigde bedrag wordt dus hoger naarmate u de betaling uitstelt.

Indien u geen enkele actie onderneemt, zal uw schuldeiser het verschuldigde bedrag opeisen via de rechtbank. In dat geval stijgen de bijkomende kosten nog veel meer.

Het is dus ook sterk in uw eigen belang om de zaak zo snel mogelijk in orde te brengen.

U heeft al betaald? Neem contact met ons op zodat wij kunnen uitzoeken waarom u toch de aanmaning kreeg.

Bent u van mening dat u de factuur en/of aanmaning onterecht heeft ontvangen? Vertel het ons, samen met uw redenen. Wij kunnen u meedelen wat uw opties zijn om uzelf te verdedigen.

Kampt u met (tijdelijke) financiële problemen? Mogelijk kan er een afbetalingsplan worden opgesteld in samenspraak met de schuldeiser. Bij blijvende financiële moeilijkheden is het aangewezen dat u het OCMW in uw woonplaats aanspreekt voor budgetbeheer of een collectieve schuldenregeling. U kan ook reeds een kijkje nemen op http://www.eerstehulpbijschulden.be.

Sacré-De Smet-Gerechtsdeurwaarders-Aanmaning
SDS-Sacré-De Smet Gerechtsdeurwaarders-Koekelberg Arrondissement Brussel

SDS combineert een sluitende kennis van wetgeving met de maatschappelijke rol van de gerechtsdeurwaarder. Wij treden op als bemiddelaar tussen schuldeiser en debiteur.