SDS – Gerechtsdeurwaarders Sacré & De Smet

Home > Brief ontvangen

> Geblokkeerde rekening

Persoonlijk dossier

Indien u na een opeenvolging van betalingsherinneringen en vervolgens een rechtszaak niet reageert op de betalingsverplichting vervat in het vonnis van de rechtbank, wordt overgegaan tot inbeslagname van uw inkomsten of eigendommen. Het beslag wordt slechts opgeheven wanneer het volledige verschuldigde bedrag is betaald.

We bespreken hier het blokkeren van uw bankrekeningen. Andere acties waar de rechtbank opdracht kan toe geven, zijn beslag leggen op uw loon of de inbeslagname van roerende en onroerende goederen.

Op verzoek van uw schuldeisers kan de rechtbank uw bank de opdracht geven uw rekening(en) te blokkeren. U ontvangt een ‘exploot van aanzegging’ om u op de hoogte te stellen. Hierin vindt u ook de reden voor het blokkeren van de rekening.

Uw bank is verplicht om hieraan mee te werken. De bankinstelling moet het saldo van uw bankrekening(en) aan ons meedelen. U zal ook geen geld meer kunnen overschrijven of afhalen van de rekening(en) in kwestie.

Het beslag kan bewarend of uitvoerend zijn. Bij bewarend beslag blijft het geld op de rekening staan, maar u heeft er geen toegang toe. Uitvoerend beslag wil zeggen dat het geld wordt gebruikt om uw schuldeisers te betalen.

Heeft u een bericht ontvangen dat uw rekening geblokkeerd is? U kan ons steeds contacteren voor meer informatie, of om te weten hoeveel u nog schuldig bent.

Sacré-De Smet-Gerechtsdeurwaarders-Geblokkeerde rekening
SDS-Sacré-De Smet Gerechtsdeurwaarders-Koekelberg Arrondissement Brussel

SDS combineert een sluitende kennis van wetgeving met de maatschappelijke rol van de gerechtsdeurwaarder. Wij treden op als bemiddelaar tussen schuldeiser en debiteur.