SDS – Gerechtsdeurwaarders Sacré & De Smet

Home > Brief ontvangen

> Dagvaarding

Persoonlijk dossier

Een dagvaarding is een gerechtelijk bevel om voor de rechtbank te verschijnen. Het bevat waar, wanneer, en waarom u voor de rechter moet komen. Doet u dit niet, kan dit ernstige gerechtelijke gevolgen hebben.

Een dagvaarding komt er meestal omdat een schuldeiser de rechtbank vraagt om de openstaande factu(u)r(en) te behandelen. Wanneer u een dagvaarding krijgt, wilt dat (waarschijnlijk) zeggen dat u al één of meerdere aanmaningen heeft ontvangen waarop geen antwoord kwam.

Bent u van mening dat deze schuld onterecht van u wordt geëist en kan u dit bewijzen? Neem dan snel contact met ons op, zodat wij de juiste oplossing kunnen zoeken.

Indien de rechtbank u veroordeelt, zal het gerecht u dwingen de openstaande factu(u)r(en) alsnog te betalen. Daarbij komen nog andere kosten: nalatigheidsintresten, gerechtskosten, schadebeding,… De totale kosten kunnen sterk oplopen. Zodra het vonnis is betekend, kan zelfs overgegaan worden tot inbeslagname van uw roerende goederen.

U kan ervoor kiezen om uzelf te verdedigen voor de rechtbank, of om u te laten bijstaan door een advocaat. In sommige gevallen heeft u recht op een pro-Deoadvocaat.

Wanneer u een dagvaarding van ons ontvangt, neemt u best zo snel mogelijk contact met ons op. Als u nog voor de zitting van de rechtbank betaalt, kan u mogelijk vermijden dat u sommige kosten moet betalen.

Indien u geen gehoor geeft aan de dagvaarding en niet voor de rechtbank verschijnt, is de kans groot dat u bij verstek veroordeeld wordt.

Sacré-De Smet-Gerechtsdeurwaarders-Aanmaning
SDS-Sacré-De Smet Gerechtsdeurwaarders-Koekelberg Arrondissement Brussel

SDS combineert een sluitende kennis van wetgeving met de maatschappelijke rol van de gerechtsdeurwaarder. Wij treden op als bemiddelaar tussen schuldeiser en debiteur.