SDS – Gerechtsdeurwaarders Sacré & De Smet

Home > Brief ontvangen

> Dwangbevel

Persoonlijk dossier

Een dwangbevel wordt verstuurd wanneer de rechtbank beslist heeft dat het vonnis uitvoerbaar wordt. Na herinneringen, aanmaningen, dagvaarding, rechtszitting, en de betekening van het vonnis kwam er nog steeds geen reactie.

Daarom beslist het gerecht dat er kan overgegaan worden tot beslaglegging. Dit kan gaan om roerende goederen (inboedel, auto,…), het saldo op uw bankrekening, of uw inkomsten.

Enkel indien u meteen het volledige verschuldigde bedrag betaalt, kan u dit nog vermijden. Weet ook dat het beslag in elk geval plaatsvindt als daartoe beslist wordt, met of zonder uw toestemming. Dit gebeurt ook zeer snel.

Indien u dit wilt vermijden, neem zo snel mogelijk contact met ons op. Wij trachten samen met u tot een oplossing te komen. Als u niet reageert, heeft dit nog zwaardere gevolgen later.

Sacré-De Smet-Gerechtsdeurwaarders-Dwangbevel
SDS-Sacré-De Smet Gerechtsdeurwaarders-Koekelberg Arrondissement Brussel

SDS combineert een sluitende kennis van wetgeving met de maatschappelijke rol van de gerechtsdeurwaarder. Wij treden op als bemiddelaar tussen schuldeiser en debiteur.