SDS – Gerechtsdeurwaarders Sacré & De Smet

Home > Brief ontvangen

> Loonbeslag

Persoonlijk dossier

Indien u na een opeenvolging van betalingsherinneringen en vervolgens een rechtszaak niet reageert op de betalingsverplichting vervat in het vonnis van de rechtbank, wordt overgegaan tot inbeslagname van uw inkomsten of eigendommen. Het beslag wordt slechts opgeheven wanneer het volledige verschuldigde bedrag is betaald.

We bespreken hier de inbeslagname van (een deel van) uw loon of uitkering. Andere acties waar de rechtbank opdracht kan toe geven, zijn beslag leggen op uw roerende en onroerende goederen of het blokkeren van uw bankrekeningen.

Loonbeslag is een beslag onder derden. Uw werkgever krijgt het bevel van de rechtbank om een deel van uw loon door te storten. Hiermee worden uw schulden aangezuiverd. Uw werkgever is verplicht om hieraan mee te werken.

Er bestaat een wettelijk bepaalde bovengrens voor hoeveel van uw inkomen in aanmerking komt voor beslag. In geval van een schuldvordering in het kader van alimentatie of onderhoudsgeld is er geen bovengrens en kan het volledige loon in beslag genomen worden.

Indien u meerdere bronnen van inkomsten heeft, worden deze opgeteld. De berekening van de hoogte van het loonbeslag wordt gemaakt op het totaal.

Heeft u een bericht van loonbeslag ontvangen? U kan ons steeds contacteren voor meer informatie, of om te weten hoeveel u nog schuldig bent.

Sacré-De Smet-Gerechtsdeurwaarders-Loonbeslag
SDS-Sacré-De Smet Gerechtsdeurwaarders-Koekelberg Arrondissement Brussel

SDS combineert een sluitende kennis van wetgeving met de maatschappelijke rol van de gerechtsdeurwaarder. Wij treden op als bemiddelaar tussen schuldeiser en debiteur.